Hafan // Blog // Codau psn am ddim

100% GWEITHIO GENERATOR CÔD PSN AM DDIM

Oni fyddai'n oer pe gallech chi gael pethau am ddim? Ydych chi erioed wedi meddwl am gyflawni rhywbeth gyda chliciwch o'r botwm yn unig? Mae'r rhan fwyaf o'r bobl sydd ar gael yno ar hyn o bryd yn googlio am gredydau am ddim neu godau PSN am ddim ar-lein. Gyda'n generadur cod PSN am ddim, gwarantir canlyniadau dilys!

generadur cod psn am ddim

Y RHWYDWAITH CHWARAEON:

Darperir y gwasanaeth PSN gan Sony yn y diwydiant adloniant cyfryngau Digidol. Yn ôl ym mis Tachwedd 2006, pan oedd ar gael yn unig ar gyfer consolau Sony PlayStation, nid oedd neb yn gwybod y byddai'n ennill poblogrwydd eang. Yn nes ymlaen, roedd hi'n hygyrch trwy ein chwaraewyr Blu-ray, ffonau smart a hyd yn oed teledu HD. Mae dros 130 miliwn o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth PSN fel nawr a bydd y cyfrif yn parhau i gynyddu yn unig. I wella profiad gameplay eich hun yw'r rheswm allweddol dros y defnydd o'r gwasanaeth hwn ac mae PSN yn targedu'r siop PlayStation farchnad ar-lein yn y bôn.

Canllaw defnyddiwr a phrawf

Felly beth yw codau PSN?

Os mai chi yw'r math hwnnw o ddarllenwyr sydd wedi pasio gan y gig hon trwy gamgymeriad, dyma rywfaint o oleuadau ar y pwnc. Dim ond ar gyfer y llwyfan PlayStation y gellir defnyddio'r codau PSN. (Yn eithaf amlwg, duh!). Mae'n god sy'n cynnwys cyfuniadau gwahanol o ddigidau a rhifau y gellir eu defnyddio i ennill rhyw fath o wobr. Gallwch gael budd-daliadau aelodaeth yn amrywio o fis i fisoedd 12. Yr hyn yr ydych yn ei ddatgloi mewn gwirionedd yw mynediad i wahanol gemau am ddim a rhwydwaith ar-lein y PlayStation. Dim ond os na chafodd ei ddefnyddio o'r blaen y gellir defnyddio'r cod PSN. Dim ond 1 fydd yn dod o hyd i ddefnydd gyda chod penodol. Ar ôl i chi logio i mewn i'ch cyfrif PlayStation, gallwch fynd i'r adran storfa PlayStation a rhowch eich cod yno. Mae hyn yn datgelu misoedd mynediad gemau PlayStation yn dibynnu ar werth eich cerdyn PSN.

Amser i gael rhai codau am ddim!

Mae yna lawer o safleoedd allan sy'n honni eu bod yn rhoi allan codau PSN am ddim sy'n gweithio neu wedi generadur cod PSN am ddim sydd yn naturiol yn tueddu i greu PlayStation peeps. Fodd bynnag, nid yw'r mwyafrif ohonynt yn cadw at eu hawliadau ac yn y diwedd yn gwastraffu eich amser gwerthfawr neu osod rhywfaint o firws maleisus a all niweidio'ch system. O ganlyniad, nid oes cod PSN arnoch chi a hefyd yn y pen draw yn niweidiol i'ch cyfrifiadur. Hefyd, gweithgaredd blino arall y mae'n rhaid i chi ei gwblhau fyddai'r arolygon di-ben yn unig i gael y codau. Mae'r rhan fwyaf o'r amser ar ddiwedd yr arolwg, naill ai'n dod i ben yn dweud nad oeddech chi'n gymwys neu byddwch yn wynebu eich hunllef gwaethaf, NA CHIWEDDAU!
codau cardiau psn am ddim sy'n gweithio

OND! Nid yw hyn yn wir gyda ni gan mai ein hapusrwydd yw eich bodlonrwydd. Rydym yn sicrhau profiad hollol ddiogel a chodau PSN hollol ymarferol y gallwch eu hail-dalu yn y siop PlayStation.

Pam mae angen i chi ddefnyddio ein gwasanaeth? Yn syml iawn:

 • Mae ein hamser cenhedlaeth yn ffordd rhy lai o'i gymharu â'r safleoedd eraill. Codau cyflymach a mwy diogel heb dalu unrhyw bris. Hawl anhygoel?
 • Does dim byd i'w lawrlwytho er mwyn cynhyrchu'r codau PSN am ddim bod hynny'n gweithio! Rydym yn cynhyrchu'r codau yn ein gweinyddwyr. Profiad cynhyrchu Hassle am ddim a diogel. Mae ein gweinyddwyr yn cael eu cynnal yn dda, felly rydym yn hyderus o allbwn anhygoel!
 • Bydd ein gwasanaethau bob amser yn rhad ac am ddim. Mae codau newydd a ffres ar gael i gyd yn cael eu hailddefnyddio. Ni ddylid byth ddisgwylir gwasanaethau araf o'n ochr ni. Nid ydym byth yn ei gymryd yn araf. Rydym yn ei wneud yn y ffordd gyflym!
 • Mae yna ddewisiadau gwahanol i'w dewis. Mae enwadau ein cardiau yn dod i mewn i fathau o 10 $, 20 $ a 50 $. Teimlwch yn rhydd i ddewis y cerdyn yr hoffech chi a dyma'r cyfan i chi!
 • Yn wahanol i safleoedd ffug eraill lle maen nhw'n cynhyrchu set o rifau ar hap, rydym yn prynu cardiau PlayStation ac yn ei ddosbarthu i'n defnyddwyr annwyl fel pan fydd ein refeniw yn sefydlog.
 • Does dim rhaid i chi boeni am y pop-ups ofnadwy. Nid oes gennym ni negeseuon hysbysebu pop i fyny er bod ein refeniw yn gyfan gwbl o hysbysebion yn unig. SO dim materion yn ymwneud â hynny hefyd!
 • Mae ein gwasanaethau ar gael i bron yr holl wledydd hapchwarae gyda chronfa ddata ddefnyddiwr da. Felly mae angen i gamers mewn gwahanol rannau o'r byd boeni am hynny. Mae pawb yn gofalu amdano. J

SO BETH YDYCH CHI YN ARCHWILIO?

Yn syml, ewch i'n gwefan generadur cod PSN am ddim a chliciwch ar gynhyrchu! A all hi fod yn haws na hyn? Mae amser aros yn llai na 30 eiliad hefyd. Mae'n hollol normal os ydych chi'n ymgyrchu amheuon ni. Yn hollol ddealladwy oherwydd nifer fawr o wefannau ffug. Felly beth am roi saethiad iddi a gweld drosti'ch hun?

CODAU PSN AM DDIM I BAWB! Cyflym, Diogel, Diogel a Dibynadwy! Mae sgamwyr yn ein gweld yn dreigl, maen nhw'n casáu!

49 Sylwadau AR " Codau PSN am ddim "
 • alt_ampleg

  NoName yn 7: 50 yp - ateb

  Nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn

 • alt_ampleg

  Cymeriad yn 7: 52 yp - ateb

  Diolch, cymaint o waith a wnaethoch yn dda

 • alt_ampleg

  Tommy Bill yn 3: 38 yp - ateb

  RYDYCH YN DDUW. DIOLCH YN TON!

 • alt_ampleg

  Woody yn 6: 34 am - ateb

  mae'n gweithio

 • alt_ampleg

  Un Craidd yn 9: 27 am - ateb

  Mae gweithio ar gerdyn anrhegion 50 USD yn golygu ...

 • alt_ampleg

  Homulus yn 2: 15 yp - ateb

  Amazing

 • alt_ampleg

  BMWFan yn 7: 30 am - ateb

  got: p

 • alt_ampleg

  Coeden Nadolig yn 7: 15 yp - ateb

  cawsant nhw

 • alt_ampleg

  Emil yn 10: 36 am - ateb

  omg mae'r broses hon yn cymryd mor dda

 • alt_ampleg

  Emil yn 10: 39 am - ateb

  ond roedd yn werth chweil

 • alt_ampleg

  Ramen yn 7: 34 am - ateb

  Cymerodd amser, ond yn olaf bu'n gweithio

 • alt_ampleg

  Anthony yn 10: 05 am - ateb

  Anthony

 • alt_ampleg

  Fred yn 6: 24 am - ateb

  Fred.

 • alt_ampleg

  Rhowch y gorau yn 7: 35 am - ateb

  yn gweithio'n dda iawn diolch i ddyn!

 • alt_ampleg

  King Artur yn 6: 39 am - ateb

  WAW

 • alt_ampleg

  Hamza yn 2: 35 am - ateb

  ps4 username elitebro786 rhywun, gwnewch hynny i mi.

 • alt_ampleg

  crwbanod yn 10: 49 am - ateb

  wedi cael 3 yn gweithio codau psn, ni allant gael mwyach heddiw

  • alt_ampleg

   parth yn 8: 23 am - ateb

   Peidiwch â bod mor ddrwg

 • alt_ampleg

  Merched yn mynd i'r gegin yn 1: 28 yp - ateb

  Popeth rydych chi ei eisiau, cewch chi, popeth sydd ei angen arnoch chi wedi ei gael, dim o gwbl y cewch chi

 • alt_ampleg

  Yn gyfreithlon, yn hawdd ac yn gyflym yn 10: 35 am - ateb

  Yn gyfreithlon, yn hawdd ac yn gyflym

 • alt_ampleg

  anodd yn 7: 07 yp - ateb

  GOD UN CÔD I FY BRO BROTHER

  • alt_ampleg

   Demilo yn 10: 57 yp - ateb

   A all fy helpu?

 • alt_ampleg

  Foxy_foire yn 9: 22 am - ateb

  OMG, OMFG: () () () () () () ()

 • alt_ampleg

  Terminator yn 6: 31 am - ateb

  Wedi derbyn fy nghod: 3

 • alt_ampleg

  Tron yn 4: 57 yp - ateb

  Codau 3 wedi'u cynhyrchu heddiw 😀 looooooooooooool

 • alt_ampleg

  psnmaster yn 5: 36 am - ateb

  Wedi derbyn fy nghodau psn

 • alt_ampleg

  Adar yn 7: 11 yp - ateb

  Dewiswch gemau i mi fy hun:>

  • alt_ampleg

   Dude_pls yn 1: 33 yp - ateb

   Allwch chi fy helpu fi? fy skype yw terminator2001

 • alt_ampleg

  Tron yn 1: 54 yp - ateb

  diolch mawr (y)

 • alt_ampleg

  asam yn 8: 17 am - ateb

  gweithio

 • alt_ampleg

  Tjokyo yn 10: 35 am - ateb

  da, nawr rwy'n hapus iawn 🙂

 • alt_ampleg

  Bontager yn 11: 32 am - ateb

  braf

 • alt_ampleg

  Tan yn 5: 22 am - ateb

  wow

 • alt_ampleg

  Dariyus yn 7: 29 am - ateb

  Cerdyn anrhegion 50 $ wedi'i ailddatblygu yn llwyddiannus: t

 • alt_ampleg

  Miyagiy yn 7: 47 am - ateb

  Rwy'n gwerthfawrogi'r canllaw hwn

 • alt_ampleg

  karakam yn 7: 59 am - ateb

  Rydych chi wedi cael cardiau rhodd am ddim i'm ffrindiau gyda hyn

 • alt_ampleg

  Robby yn 8: 16 am - ateb

  Ni allaf ei gredu

 • alt_ampleg

  1337 yn 9: 44 am - ateb

  mae'r peth yn go iawn

 • alt_ampleg

  Babel yn 11: 35 am - ateb

  Diolch yn fawr iawn!

 • alt_ampleg

  Babel yn 8: 43 am - ateb

  guys, mae gen i gôd gweithio yma!

 • alt_ampleg

  graddwr yn 10: 58 am - ateb

  legit

 • alt_ampleg

  Derik yn 8: 51 am - ateb

  wooohoooooo Fe'i gwneuthum

 • alt_ampleg

  Budhasa yn 8: 51 am - ateb

  RHIF

 • alt_ampleg

  darh yn 12: 09 yp - ateb

  gweithio

 • alt_ampleg

  Galan yn 3: 18 yp - ateb

  Yr wyf yn falch fy mod wedi canfod y wefan hon

 • alt_ampleg

  krush yn 4: 28 yp - ateb

  Fe wnes i!

 • alt_ampleg

  ps4 yn 6: 28 yp - ateb

  chi yw'r gorau

 • alt_ampleg

  kana yn 4: 52 yp - ateb

  OMG

 • alt_ampleg

  prawn yn 2: 57 yp - ateb

  Wedi'i sainio'n rhy dda i fod yn wir o'r olwg gyntaf

gadael ymateb

www.mytrickstips.com