Hafan // Blog // Cardiau anrhegion iTunes am ddim

Generator Cardiau Rhodd Legit ac Am ddim iTunes

Y peth diffiniol am fywyd yw nad oes unrhyw beth o'r fath fel cinio am ddim. Onid yw hynny'n wir? Wel, nid bob amser. Gobeithio, na chewch eich tynnu'n llwyr gan yr hyn yr ydym wedi'i ysgrifennu hyd yn hyn. Beth am roi rhywbeth y gellir ei fwynhau ar ôl derbyn rhywun lwcus yn hir ar ôl ei brynu, ei lapio a'i gyflwyno? Wel, ni fydd angen PhD arnoch i wybod ein bod yn sôn am iTunes Cardiau rhodd. Fel y gallai cannoedd ohonoch chi wybod eisoes, harddwch y cerdyn rhodd hwn yw y gellir ei ddefnyddio i brynu unrhyw ffilm, sioeau teledu, apps, llyfrau, gemau neu gerddoriaeth o ddewis personol unigolyn. Felly, p'un a ydych chi'n cael y cardiau itunes am ddim ar gyfer eich ffrind neu ddieithryn ar hap, gallwch fod yn sicr y bydd y derbynnydd lwcus yn cael chwyth. Y cwestiwn yma yw, a ydych chi'n talu'r pris llawn am yr hyn yr ydych ei eisiau neu ei wneud cerdyn anrhegion iTunes am ddim yn dal i fodoli?

cerdyn anrhegion itunes am ddim

Pam talu, pryd y gallwch ei gael am ddim?

Os ydych chi'n dal i dalu pris llawn ar gyfer y ffilmiau, apps, llyfrau, ac ati, ar yr App Store, rydych chi'n ymrwymo i fod yn siwgr. Mae'n ddrwg gennyf swnio'n galed drosodd yma, ond nid oes ffordd well o fyrhau'r pwynt hwn i ben rhai pobl. Serch hynny, y pwynt yma yw nad oes raid i chi ysgubo'r ddoleri gorau i'w gael cardiau anrhegion iTunes am ddim sy'n dod â chredyd penodol, y gellir eu hamgáu am y perciau dymunol megis ffilmiau, gemau, apps, ac ati. Y gylch yma yw gwneud defnydd da generadur cod cerdyn anrhegion iTunes i ryddhau'ch hun o'r pryder ariannol o dalu pris llawn am unrhyw beth ar y App Store.

Nid yw'n hawdd dod o hyd i gynhyrchydd cod cerdyn anrhegion itunes sy'n gweithio!

http://www.youtube.com/watch?v=OLN_1IpTBHk

Nawr, gallai hyn swnio Almaeneg i chi, os ydych eisoes wedi ceisio llu o generadur cerdyn anrhegion iTunes heb unrhyw lwc i fyny at y pwynt hwn. Credwch ef neu beidio, mae'r rhan fwyaf o'r bobl allan yno yn hwylio yn yr un cwch. Yn wirioneddol siarad, mae'n anodd dod o hyd i offer ymarferol a gweithredol yn yr oes ac amser heddiw. Hyd yn oed pe baech yn dod o hyd i rywbeth sy'n gweithio, byddech yn darganfod cyn bo hir nad yw mor gyffwrdd ag yr oedd yn ymddangos yn y dechrau. Yn anffodus, dyna'r sefyllfa go iawn gyda hi generaduron cerdyn anrhegion iTunes y dyddiau hyn

Yn wirioneddol siarad, nid oeddem yn ddieithriaid i'r frwydr. Cawsom ein cyfran ni o siomiadau, syfrdan a rhwystredigaeth hefyd. Ar ryw adeg, credem mai ni fyddai'r person olaf ar y blaned Ddaear i'w darganfod codau iTunes am ddim. Ond, roedd chwistrelliad diddorol yn y stori. Gyda llaw, fe wnaethom ddod ar draws a generadur a wnaeth y gamp i ni heb yr elim penelin arferol yn rhan o'r cwrs codau iTunes am ddim. Roedd hi'n teimlo bod ein niferoedd loteri yn cael eu galw allan, ac yr oeddem yn mynd i'r llwyfan i gasglu'r llawr.

Yr offeryn go iawn a ddefnyddir gan lawer o bobl eraill!

I dorri'r stori yn fyr drosodd yma, rydyn ni yma i rannu dilys generadur cod cerdyn anrhegion iTunes y gellir ei ddefnyddio gan rywun am ddim yno i osod eu dwylo cardiau iTunes am ddim. A yw hynny'n swnio'n rhy gyfreithlon ac yn rhy dda i fod yn wir? Dal ymlaen! Nid ydym yn ymdopi â'ch amser ac arian. Mae'r generadur dan sylw yn gweithio. Ydy, mae wedi cael ei brofi yn amserol drosodd a throsodd codau iTunes am ddim. Mae'r rhan fwyaf o'n ffrindiau agos ac aelodau teuluol cefnogol eisoes wedi manteisio ar ein harfau yn datgelu. Felly, gwyddom yn sicr bod hyn generadur cerdyn anrhegion iTunes yn gweithio fel hud.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu i chi? Mae'n golygu bod angen ichi fod mor wyliadwrus ag y gallwch, a manteisio ar y cyfle gwych hwn tra mae'n dal i fodoli. Gyda llaw, a wnaethom ddweud wrthych na fydd y generadur yn costio ceiniog unigol i chi? Ie, mae'n 100% yn rhad ac am ddim, ac mae'n gwbl rhydd rhag firws a namau eraill y gallwch chi feddwl amdanynt. Felly, rydym wedi penderfynu dod allan yn agored i'ch cyflwyno chi i bobl yn gyfreithlon a dilys generadur cerdyn anrhegion iTunes, fel y gallwch chi fanteisio ar yr offeryn cerdyn rhodd hwn iTunes am ddim.

Efallai na fydd yn gweithio ers oes ...

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad; nid ydym yn siŵr pa mor hir y mae hyn generadur cod cerdyn anrhegion iTunes yn gweithio. Rydym wedi defnyddio generaduron yn y gorffennol nad oeddent yn para yn y farchnad yn rhy hir. Yn wirioneddol, mae'r un hwn wedi goroesi yr hiraf. Mewn gwirionedd, roeddem ni'n synnu ein bod ni'n aros yn barhaol yn y farchnad cerdyn rhoddion rhybuddiol erioed. Felly, gallwn ddatgan bod hyn cerdyn anrhegion iTunes am ddim Mae offeryn wedi'i dorri'n uwch na'r cwmpas. Ond, peidiwch ag aros yn rhy hir neu efallai y byddwch chi'n colli'r bws oherwydd credwn yn gryf nad oes ffordd gyflym a chyfleus arall i gael cerdyn anrhegion iTunes am ddim. Mae'r un hwn yn olygfa go iawn.

I'r rhai nad ydynt yn gwybod, cerdyn anrhegion iTunes am ddim wedi dod yn offeryn sgamio cyffredin ar gyfer pobl sydd ag enaid fudid. Credwch ef neu beidio, mae rhai dioddefwyr wedi colli cannoedd a miloedd o ddoleri i gynhyrchwyr ffug ac yn debyg cardiau iTunes am ddim offer. Os ydych chi'n rhywun sy'n dysgu o gamgymeriad arall, rydych chi mewn lwc. Fel y dywedant, "Y ffordd orau o gadw'ch gwybodaeth ariannol yn ddiogel yw peidio â'u datgelu yn y lle cyntaf." Felly, y pwynt yma yw na ddylech roi unrhyw ddata i'ch generadur cod cerdyn anrhegion iTunes sy'n gofyn am eich gwybodaeth bersonol neu ariannol.

Ffordd brofedig a diogel i gael codau itunes am ddim!

Yn ffodus, nid yw'r generadur a drafodir yn y post yn mynnu bod eich gwybodaeth bersonol neu ariannol yn rhoi mynediad i chi i gerdyn rhodd am ddim. Felly, nid oes unrhyw dorri cyfreithiau diogelwch Rhyngrwyd. Fel y crybwyllwyd o'r blaen, does dim rhaid i chi dalu unrhyw beth naill ai. Felly, rydych ar frig y gêm yn iawn o'r gair ewch gan nad oes gennych unrhyw beth i'w golli. Dyna fel cael yr holl gardiau o'ch plaid. Nid oes modd i chi brofi trechu. Felly, nid ydym yn cynnal unrhyw amheuon wrth argymell hyn generadur cerdyn anrhegion iTunes. Yr ydym yn siŵr y gall wneud byd da i'r degau a miloedd o cardiau iTunes am ddim rhagolygon â diddordeb yno. Felly, ewch ymlaen a rhowch saethiad yn y cerdyn anrhegion iTunes am ddim generadur nes ei fod yn para. Gallwch ddod yn ôl a diolch i ni ar unrhyw adeg i lawr y ffordd!

27 Sylwadau AR " Cardiau anrhegion iTunes am ddim "
 • alt_ampleg

  Samsblogs yn 7: 49 am - ateb

  Fe wnaeth y ffrindiau rannu'r swydd hon ddwywaith, dyma'r holl ganllaw gorau a ddarllenais erioed. Nawr yn mynd i gael y cerdyn rhodd hwnnw!

 • alt_ampleg

  Damylooks88 yn 7: 51 am - ateb

  mae'r offeryn yn go iawn !! Rwyf wedi derbyn fy ngherdyn rhodd i itunes ac wedi ei ad-dalu'n llwyddiannus!

 • alt_ampleg

  Danny yn 1: 57 yp - ateb

  Cael fy nghod: t

 • alt_ampleg

  Lukas yn 11: 16 yp - ateb

  Cael fy nghod

 • alt_ampleg

  sgurio yn 10: 38 am - ateb

  Bydd codau 3 a gynhyrchir, a gafodd eu hail-dalu un ar unwaith, yn rhoi dau arall ar gyfer fy nheulu 🙂

 • alt_ampleg

  sunny5 yn 11: 34 am - ateb

  Mae'r dull yn wir!

 • alt_ampleg

  Duuuuuuude yn 7: 51 am - ateb

  Amazing!

 • alt_ampleg

  Simon yn 5: 25 am - ateb

  Rwy'n dy garu di!

 • alt_ampleg

  Millionaire yn 2: 02 yp - ateb

  Rydw i ddim yn gwneud hyn

 • alt_ampleg

  Millionaire yn 2: 12 yp - ateb

  a gafodd ei hailddefnyddio 🙂

 • alt_ampleg

  GC yn 7: 32 am - ateb

  Cerdyn anrhegion 50 $ wedi ei gynhyrchu a'i lwyddo'n llwyddiannus: ppp

 • alt_ampleg

  vasaaaga yn 7: 49 am - ateb

  (y)

 • alt_ampleg

  Ci gwaredwr yn 8: 01 am - ateb

  Rwy'n ddiolchgar iawn i chi

 • alt_ampleg

  Kerbelly yn 8: 18 am - ateb

  OMG !!!!!!

 • alt_ampleg

  Trekk13 yn 9: 47 am - ateb

  Mae hyn yn wir

 • alt_ampleg

  Amazingspoder yn 11: 38 am - ateb

  diolch

 • alt_ampleg

  Y Barri yn 8: 46 am - ateb

  Enillodd lawer o fucau wit hwn: t

 • alt_ampleg

  tarw yn 11: 00 am - ateb

  Derbyniodd Itunes fy cod cerdyn rhodd yr wyf wedi'i gynhyrchu

 • alt_ampleg

  Gogo yn 8: 57 am - ateb

  wow

 • alt_ampleg

  Sanarajan yn 8: 53 am - ateb

  Rwy'n lwcus 🙂

 • alt_ampleg

  777 yn 12: 05 yp - ateb

  (y)

 • alt_ampleg

  Suarez yn 4: 33 yp - ateb

  wow the shit yn real

 • alt_ampleg

  Habo yn 4: 49 yp - ateb

  Mae arnaf angen 100 $

 • alt_ampleg

  colio yn 6: 31 yp - ateb

  cerdyn 50 $ a gafodd ei ad-dalu lol 😀

 • alt_ampleg

  Anton yn 4: 54 yp - ateb

  mynd i brynu v buchod ag ef: t

 • alt_ampleg

  gwag yn 2: 58 yp - ateb

  yn ei gael

 • alt_ampleg

  Wons yn 9: 36 am - ateb

  diolch

gadael ymateb

www.mytrickstips.com