Ballina // Termat

KUSHTET E SHËRBIMIT - TOS

Ju lutemi lexoni me kujdes 'Kushtet e Shërbimit' para se të përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur faqen tonë të internetit, na jepni pëlqimin tuaj për të ndarë dhe përdorur informacionin e paraqitur në faqen tonë nga ju. Sipas kushteve të shërbimit tonë, ju jeni 'Pajtuar' dhe 'pranuar ' për këto kushte duke përdorur faqen tonë të internetit në ndonjë mënyrë.

Faqja jonë e internetit mund të ketë disa lidhje me faqet e palës së tretë. Ne nuk jemi të lidhur drejtpërdrejt me asnjë prej këtyre faqeve. Për më tepër, të gjitha materialet dhe logot e lidhura janë NUK në pronësi dhe të kontrolluar nga ne. Pronësia dhe kontrolli i pronave intelektuale janë me pronarët përkatës. Ne nuk marrim përgjegjësi në lidhje me to.

Asnjë pjesë e faqes sonë të internetit nuk ka për qëllim të ofrojë ndonjë lloj rekomandimi apo garancie. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë lloj dëmtimi për ju ose biznesin tuaj si rezultat i vizitës ose përdorimit të faqes tonë për ndonjë qëllim. Ne nuk bëjmë asnjë garanci çfarëdolloj të shprehur ose nënkuptuar për informacionin dhe shërbimet që ne ofrojmë në faqen tonë.

Ne rezervojmë të drejtën për të ndrequr çdo pasaktësi në përmbajtjen në faqen tonë të internetit pa dhënë asnjë njoftim paraprak. Ne nuk garantojmë gjithmonë se gabimet do të zgjidhen menjëherë. Për më tepër, ne nuk premtojmë që faqja jonë e internetit do të jetë e disponueshme në çdo kohë. Informacioni në faqen tonë nuk është një libër rregullash dhe nuk duhet të shihet si një ndihmë ligjore, financiare ose mjekësore. Përmbajtja e publikuar është vetëm për qëllime informacioni dhe jo një zëvendësim për konsultime profesionale.

Detyrimet

Ju jeni duke përdorur faqen tonë të internetit në përgjegjësinë tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë pasojë që mund të lindë nga ose në lidhje me përdorimin e shërbimeve tona ose të internetit në çdo formë apo mënyrë. Shqetësimi është 100% juaj, edhe nëse faqja jonë është këshilluar shprehimisht për humbjen e mundshme. Ju pranoni NUK për të na mbajtur të përgjegjshëm për çdo lloj humbjeje, dëmshpërblimi ose detyrimi në asnjë rrethanë, qoftë direkt, indirekt ose pasues.

Përjashtimet

Ndërsa çdo përpjekje është ndërmarrë për të siguruar që informacioni në faqen tonë të internetit është e saktë, ne nuk garantojmë saktësinë apo plotësinë e tij. Asgjë në mohimin e kësaj faqe interneti nuk do; (a) Kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tuaj ose tonë për lëndime personale ose vdekje që lindin për shkak të neglizhencës. (b) Kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tuaj ose përgjegjësinë tonë për mashtrime të çdo natyre. (c) Kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tuaj ose përgjegjësinë tonë ndaj çdo gjëje që nuk lejohet nga ligji. (d) Kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tuaj ose tonë që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

Arsyeshmëria

Ne ofrojmë kushtet tona të shërbimit vetëm në gjuhën angleze. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që Kushtet e Shërbimit të përcaktuara nga ne është e arsyeshme. Nëse nuk pajtoheni, ju këshillojmë të mos përdorni faqen tonë të internetit. Në asnjë rrethanë, ju duhet të vazhdoni të përdorni faqen tonë nëse nuk jeni dakord me të gjitha kushtet e shërbimit të përcaktuara nga ne.

Partitë e tjera

Si një subjekt i pavarur dhe me përgjegjësi të kufizuar, ne kemi çdo të drejtë të mbrojmë dhe kufizojmë detyrimet tona personale. Pra, kini parasysh se si e përdorni faqen tonë të internetit. Si kusht për përdorim, ju pranoni që ju nuk do të sjellni ndonjë pretendim kundër faqes sonë të internetit ose stafit tonë për ndonjë përgjegjësi apo dëmtim që ju mund të vuani në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit. Në të njëjtën linjë, pranoni që Kushtet e Shërbimit janë mjaft njohuri në duart tuaja për të pranuar se mospranimi i faqes sonë të internetit do të na mbrojë nga stafi ynë kundër çdo kërkese të paraqitur kundër nesh.

Dispozitat e pazbatueshme

Nëse ndonjë pjesë e mohimit të faqes së internetit nuk përputhet me ligjin në fuqi, ai nuk do të ndikojë në ekzekutimin e kushteve të tjera të shërbimit të përshkruara në këtë faqe. Për më tepër, ne hedhim poshtë të gjitha detyrimet që rezultojnë nga ndonjë faqe e palëve të treta që lidhen me ne në asnjë mënyrë. Ne punojmë si një njeri i mesëm për të ofruar kodet falas për vizitorët. Ne nuk jemi të lidhur direkt ose të lidhur me ndonjë prej pronave personale të faqeve të palëve të treta.

Shërbimet tona / informatat falas ofrohen si "SIÇ ËSHTË" pa ndonjë garanci apo vargje të bashkëngjitura. Pra, ne nuk garantojmë që zgjidhja e dhënë nga ne do të funksionojë gjatë gjithë kohës. Ne synojmë t'ju ofrojmë kodet dhuratë falas, por nuk mund të premtojmë se kodi do të punojë 100% të kohës. Gjithashtu, duhet të bini dakord të plotësoni hapat e nevojshëm për të zhbllokuar kodin, gjë që mund t'ju kërkojë të plotësoni një sondazh në shumicën e rasteve. Për të mirë të aftësive tona, ne përpiqemi të ofrojmë sondazhe "pa kosto", por është specifike për vendin. Pra, çdo kosto që lidhet me anketën nuk bie nën juridiksionin tonë.

Ne kemi autoritetin për të bërë ndryshime në "Kushtet e Shërbimit" në çdo kohë pa njoftim paraprak. Është përgjegjësia e përdoruesit për të vazhduar me ndryshimet aktuale. Përdoruesi do të gjejë termat dhe kushtet e rishikuar në këtë faqe të njëjtë. Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me kushtet e shërbimit në faqen tonë të internetit, të ndjehen të lirë të na kontaktoni.

www.mytrickstips.com