വീട് // ബ്ലോഗ് // സ്വതന്ത്ര ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ

ലെജിറ്റും സൌജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ ജനറേറ്റർ

സൌജന്യ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലെയല്ല, ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക സംഗതിയാണ്. അത് ശരിയാണോ? നന്നായി, എല്ലായ്പ്പോഴും. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതിയവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യമല്ല. ഒരു ഭാഗ്യവാൻ സ്വീകർത്താവ് അത് വാങ്ങിയതും, പൊതിഞ്ഞ്, വിതരണം ചെയ്തതും എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത്? നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഐട്യൂൺസ് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാൻ ഒരു പിഎച്ച്ഡി ആവശ്യമില്ല സമ്മാന കാർഡുകൾ. നൂറുകണക്കിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയുണ്ട്, ഈ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്നത് ഒരു മൂവി, ടിവി ഷോ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബുക്കുകൾ, ഗെയിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത നിരയുടെ സംഗീതം എന്നിവ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ സൗജന്യ ഐറ്റ്യൂൺ കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം അപരിചിതന്, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യവാക്കി സ്വീകർത്താവിന് ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഉറപ്പാക്കാം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു

സൌജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്

നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി അത് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ എന്ത് നൽകണം?

ആപ്പിനുള്ള സ്റ്റോറിയിലെ മൂവികൾ, ആപ്സ്, ബുക്കുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലയും പണമടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗർഭാശയം ആയിത്തീരുന്നു. ഇവിടെ കഠിനമായി ക്ഷമിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുക, എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ തലയിൽ ഈ സ്ഥാനം അടിച്ചെടുക്കാൻ കൂടുതൽ മെച്ചമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഡോളർ ഓഫ് ഡോളർ ക്ഷൗരം ഇല്ല എന്നതാണ് സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ അത് സിനിമകളിൽ, ഗെയിമുകൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ആവശ്യമുള്ള പ്രൊക്ട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ക്രെഡിറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ വരും. ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുഴുവൻ വിലയും നൽകാനുള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ.

ഒരു ജോലി യൂട്യൂൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല!

നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു ഹോസ്റ്റ് പരീക്ഷിച്ചു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ ശബ്ദം ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ജനറേറ്റർ ഈ പോയിന്റ് വരെ പൂജ്യം ഇല്ലാതെ. അത് വിശ്വസിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിലും, ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരേ വള്ളത്തിൽ പറക്കുന്നു. തുറന്നു പറയട്ടെ, ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലും സമയത്തിലുമുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും പ്രവർത്തനരീതിയും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, തുടക്കത്തിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ അത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അതാണ് യഥാർഥ അവസ്ഥ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ജനറേറ്ററുകൾ ഇക്കാലം

തുറന്നു പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിന് അപരിചിതരായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശ, വിള്ളൽ, നിരാശ എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ, നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഗ്രഹത്തെ അന്തിമ വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുന്നു സ്വതന്ത്ര ഐട്യൂൺസ് കോഡുകൾ. പക്ഷേ, കഥയിൽ രസകരമായ ഒരു വ്യതിയാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആകസ്മികമായി, ഞങ്ങൾ ഒരു കുറുകെ വന്നു വൈദുതോല്പാദനയന്തം ആ പരുക്കുകളില്ലാത്ത ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെത്തിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഐട്യൂൺസ് കോഡുകൾ. ഞങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പറുകൾ വിളിച്ചതുപോലെ, ഞങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.

മറ്റു പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഉപകരണം!

ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കഥ മുറിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമായ പങ്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ അത് ആരുടെയെങ്കിലും കൈകാൽ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് കാർഡുകൾ. ആ ശബ്ദവും തികച്ചും ഉചിതവും സത്യസന്ധവുമാണോ? ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക! നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല. ചോദ്യത്തിനായുള്ള ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉവ്വ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര ഐട്യൂൺസ് കോഡുകൾ. നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, അനുകൂലികളായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതു ഉറപ്പാണ് ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ജനറേറ്റർ മാജിക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രയോജനകരമാണ്. വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെനറ്റിലെ പെന്നിക്ക് ജെനറേറ്റർ വില കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ? അതെ, അത് വെറും 8% സ്വതന്ത്രമാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വൈറസ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റ് ബഗുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഇത് സൗജന്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു, ഈ ന്യായമായ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ജനറേറ്റർ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സൗജന്യ iTunes സമ്മാന കാർഡ് ഉപകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഇത് യുഗങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല ...

തെറ്റുപറ്റരുത്; എത്ര കാലമാണെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഏറെക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. തുറന്നു പറയട്ടെ, ഇത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗരൂകരായ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് മാർക്കറ്റിലെ ടൂൾസിന്റെ ദീർഘകാല താമസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഉപകരണം സ്കോപ്പിനു മുകളിലൊരു കട്ട് ആണ്. പക്ഷെ, വളരെ നേരം കാത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് നഷ്ടമാകുകയോ ചെയ്യരുത്, കാരണം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്. ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ രത്നമാണ്.

അറിവില്ലാത്തവനോ, സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് മലിനമായ ഒരു ആത്മാവുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സാധാരണ അഴിമതി ഉപകരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, ചില ഇരകൾ നൂറുകണക്കിന് ഡോളർ വ്യാജ വ്യാജനിർമാതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് കാർഡുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. "നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗം അവ ആദ്യം പുറത്തുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്." അതിനാൽ, ഇവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റയെ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സൗജന്യമായി ഐട്യൂൺസ് കോഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായ സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം!

ഭാഗ്യവശാൽ, പോസ്റ്റിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ജനറേറ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ സമ്മാന ദാതാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമോ സാമ്പത്തിക വിവരമോ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം ഒന്നുമില്ല. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പണമടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ, വാക്കിൽ നിന്നുതന്നെ നിങ്ങൾ ഗെയിമിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അനുകൂലത്തിൽ എല്ലാ കാർഡുകളെയും പോലെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് തോൽവി അനുഭവപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതിനാൽ, ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഇല്ല ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ജനറേറ്റർ. നമുക്ക് പതിനായിരത്തിനും ആയിരത്തിനും നല്ല ഒരു ലോകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് കാർഡുകൾ അവിടെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഷോട്ട് കൊടുക്കുക സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് അത് വരെ ജനറേറ്റർ. ഞങ്ങളെ തിരികെ വരുത്താം, ഏതുസമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വഴിമാറാം!

26 അഭിപ്രായങ്ങള് " സൗജന്യ ഐട്യൂൺസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ "
 • alt_example

  സംബ്ബഗ്ഗുകൾ മേയ് 29, വെള്ളി: 83 - ന് - മറുപടി

  സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പോസ്റ്റ് രണ്ടുതവണ പങ്കുവച്ചു, ഞാൻ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മികച്ച ഗൈഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആ കാർഡ് കിട്ടും!

 • alt_example

  ഡാമിലികൾ 88 മേയ് 29, വെള്ളി: 83 - ന് - മറുപടി

  ഉപകരണം യഥാർത്ഥമാണ് !! എനിക്ക് എന്റെ ഐട്യൂൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് കോഡ് ലഭിച്ചു, അത് വിജയകരമായി റിഡീം ചെയ്തു!

 • alt_example

  ഡാനി മെയ്, 31, 2018: X ഉച്ച അവലംബം - മറുപടി

  എന്റെ കോഡ് ലഭിച്ചു: പേജ്

 • alt_example

  ലുകോസ് ജൂൺ, 19, 2018: X ഉച്ച അവധി - മറുപടി

  എന്റെ കോഡ് ലഭിച്ചു

 • alt_example

  സ്ർർജ് ജൂലൈ 29, വെള്ളിയാഴ്ച: 5- ന് - മറുപടി

  XENX കോഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടെടുത്ത്, എന്റെ കുടുംബത്തിന് മറ്റൊരു രണ്ടു തരും

 • alt_example

  sunny5 ജൂലൈ 29, വെള്ളിയാഴ്ച: 22- ന് - മറുപടി

  രീതി സത്യമാണ്!

 • alt_example

  ഡ്യൂയുആുയൂഡ് ആഗസ്ത് വ്യാഴാഴ്ച, ആഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളിയാഴ്ച: മറുപടി

  അത്ഭുതകരമായ!

 • alt_example

  ശിമോൻ സെപ്തംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച്ച: XXX - മറുപടി

  ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു!

 • alt_example

  മില്യണയർ സെപ്റ്റംബർ XX, 14, 2018: X ഉച്ച അവധി - മറുപടി

  ഞാൻ ഈ സ്റ്റോപ്പിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്

 • alt_example

  മില്യണയർ സെപ്റ്റംബർ XX, 14, 2018: X ഉച്ച അവധി - മറുപടി

  റിവിംഡ് 🙂

 • alt_example

  GC സെപ്തംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച്ച: XXX - മറുപടി

  50 $ സമ്മാന കാർഡ് ജനറേറ്റുചെയ്തു, വിജയകരമായി റിഡീം ചെയ്തു: ppp

 • alt_example

  vasaaaga സെപ്തംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച്ച: XXX - മറുപടി

  (y)

 • alt_example

  രക്ഷകനായ നായ ഒക്ടോബർ 29, വെള്ളിയാഴ്ച: 4- ന് - മറുപടി

  ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്

 • alt_example

  കെർബിളി ഒക്ടോബർ 29, വെള്ളിയാഴ്ച: 11- ന് - മറുപടി

  ദൈവമേ!!!!!!

 • alt_example

  Trekk13 ഒക്ടോബർ 29, വെള്ളിയാഴ്ച: 25- ന് - മറുപടി

  ഇത് യഥാര്ത്ഥമാണ്

 • alt_example

  ആമസെങ്ങ്സ്പോഡർ നവംബർ XXX- ന്: 15- ന് - മറുപടി

  നന്ദി

 • alt_example

  ബാരി നവംബർ XXX- ന്: 22- ന് - മറുപടി

  ഒരുപാട് വി-ബക്കുകൾ ഈ രീതിയിൽ ലഭിച്ചത്: p

 • alt_example

  ടോറോ നവംബർ XXX- ന്: 29- ന് - മറുപടി

  ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ സമ്മാന കാർഡ് കോഡ് ഐട്യൂൺസ് സ്വീകരിച്ചു

 • alt_example

  ഗോഗോ ഡിസംബർ XX, 13- ന്: 2018- ന് - മറുപടി

  വൗ

 • alt_example

  സനരാജൻ ഡിസംബർ XX, 20- ന്: 2018- ന് - മറുപടി

  ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്

 • alt_example

  777 ജനുവരി XX, 3, 2019: X ഉച്ചയ്ക്ക് - മറുപടി

  (y)

 • alt_example

  സ്യൂറർ ഫെബ്രുവരി, 7, വെള്ളി: 9 മണി - മറുപടി

  ഷൂട്ട് യഥാർഥമാണ്

 • alt_example

  ഹബോ ഫെബ്രുവരി, 21, വെള്ളി: 9 മണി - മറുപടി

  എനിക്ക് 100 $ ആവശ്യമാണ്

 • alt_example

  കോളിയോ ഫെബ്രുവരി, 21, വെള്ളി: 9 മണി - മറുപടി

  റിട്ടയേഡ് ചെയ്തത് 50 $ കാർഡ് ലോൾ 😀

 • alt_example

  ആന്റണി ഫെബ്രുവരി, 28, വെള്ളി: 9 മണി - മറുപടി

  അത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു

 • alt_example

  ശൂന്യം മാർച്ച് XXX, 7- ന് XX: X ഉച്ച അവധി - മറുപടി

  മനസ്സിലായി

ഒരു പ്രതികരണം ഇടുക

www.mytrickstips.com